Protokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2021

Paragrafer: 39-41

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 04 november 2021

Datum för nedtagande: 26 november 2021

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-51e15e79f0353454461-5d7b213ad0fe3732008 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: