Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 oktober 2021

Paragrafer: 43-48

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 09 november 2021

Datum för nedtagande: 01 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-ac693db5cd493453621-21d6a99fc9fd3743494 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: