Protokoll från kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 november 2021

Paragrafer: 228-236

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 10 november 2021

Datum för nedtagande: 01 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-c34a2b779a633454290-4aa51d3fbfd33748290 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: