Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden; omedelbart justerad paragraf

Protokollsparagraf 50 & 53 från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 november 2021

Paragrafer: 50 & 53

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 17 november 2021

Datum för nedtagande: 08 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.netpublicator.com/documents#LS1jaGFubmVsLzc4OGE3YzUyLTMzY2ItNGIyYS1iZWE0LWFkYmMxZTMwZDk5NiZkJjE= Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: