Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 24 september 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 september 2021

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 17 november 2021

Datum för nedtagande: 08 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet Älv och Kust.pdf Pdf, 39.9 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: