Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2021

Paragrafer: 84-16

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 19 november 2021

Datum för nedtagande: 10 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.netpublicator.com/documents#LS1jaGFubmVsLzM3NzIyNTcmYw== Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: