Sammanträdesprotokoll ifrån Socialnämndens individutskott omedelbart justerade paragrafer

Omedelbart justerade paragrafer från socialnämndens individutskotts sammanträde den 18 november 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 november 2021

Paragrafer: 127

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationenheten

Datum för uppsättande: 19 november 2021

Datum för nedtagande: 10 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: