Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 november 2021

Paragrafer: 49-58

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 november 2021

Datum för nedtagande: 14 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: