Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 18 november 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 november 2021

Paragrafer: 102-119

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 24 november 2021

Datum för nedtagande: 15 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.netpublicator.com/documents#LS1jaGFubmVsLzM3OTgxNjgmYw== Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: