Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 22 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 oktober 2021

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 24 november 2021

Datum för nedtagande: 15 december 2021

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Sammanträdesprotokoll Älv- och kust.pdf Pdf, 38.2 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: