Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 december 2021

Paragrafer: 237-253

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 01 december 2021

Datum för nedtagande: 22 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: KS protokoll 2021-11-30.pdf Pdf, 337.5 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: