Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 23 november 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 november 2021

Paragrafer: 109-120

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 03 december 2021

Datum för nedtagande: 24 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: