Sammanträdesprotokoll från Överförmyndare

Protokoll från sammanträde för Överförmyndare 6 december 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 06 december 2021

Paragrafer: 4-6

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 06 december 2021

Datum för nedtagande: 27 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: ÖF protokoll 2021-12-06.pdf Pdf, 170.7 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: