Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, omedelbart justerad paragraf

Protokollsparagraf 254 från kommunstyrelsens sammanträde 9 december 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 december 2021

Paragrafer: 254

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 09 december 2021

Datum för nedtagande: 30 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: