Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 120 och 128 från kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 december 2021

Paragrafer: 120, 128

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 10 december 2021

Datum för nedtagande: 31 december 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: