Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 26 februari 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 februari 2021

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 27 april 2021

Datum för nedtagande: 19 maj 2021

Fil: Anslag Älv & Kust 2021-02-26.pdf Pdf, 458.3 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: