Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 9 december 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 december 2021

Paragrafer: 120-133

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 20 december 2021

Datum för nedtagande: 10 januari 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: