Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 16 december 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 16 december 2021

Paragrafer: 51-54

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 20 december 2021

Datum för nedtagande: 10 januari 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: