Överförmyndare i Samverkans mottagningstider för 2022

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 21 december 2021

Datum för nedtagande: 11 januari 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Överförmyndare i Samverkans mottagningstider.doc Word, 91 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: