Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 15 december 2021

Paragrafer: 59-105

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 21 december 2021

Datum för nedtagande: 11 januari 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: