Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, omedelbart justerad paragrafer

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 3 januari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 03 januari 2022

Paragrafer: 1-2

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 03 januari 2022

Datum för nedtagande: 24 januari 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: