Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 25 januari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 januari 2022

Paragrafer: 1-17

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 26 januari 2022

Datum för nedtagande: 16 februari 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.netpublicator.com/documents# Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: