Kungörelse: Sammanträde med kommunfullmäktige

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 3 februari 2022 kl 18.15, på distans, för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad under "protokoll och kallelser" på kommunens hemsida.

Åhörare hänvisas till web-TV på kommunens youtube-kanal.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: