Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 3 februari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 03 februari 2022

Paragrafer: 1-9

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 04 februari 2022

Datum för nedtagande: 25 februari 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 220203.pdf Pdf, 523.8 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: