Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, omedelbart justerade paragrafer

Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 9 februari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 februari 2022

Paragrafer: 10-11

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 09 februari 2022

Datum för nedtagande: 02 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Omedelbart justerat protokoll MSBN.pdf Pdf, 157.8 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: