Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 februari 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 februari 2022

Paragrafer: 1-5

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 10 februari 2022

Datum för nedtagande: 03 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll UKF 220209.pdf Pdf, 230 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: