Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraferna 2,5,6,11-13 från socialnämndens individutskotts sammanträde den 10 februari 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 februari 2022

Paragrafer: 2,5,6,11-13

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 11 februari 2022

Datum för nedtagande: 04 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: