Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 februari 2022

Paragrafer: 1,3,4,7-10,14-17

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 16 februari 2022

Datum för nedtagande: 09 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: