Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 10 februari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 februari 2022

Paragrafer: 1-7

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 21 februari 2022

Datum för nedtagande: 14 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll SN 2022-02-10.pdf Pdf, 253.8 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: