Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 23 februari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 februari 2022

Paragrafer: 18-39

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 februari 2022

Datum för nedtagande: 17 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll 220223.pdf Pdf, 401.3 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: