Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 03 mars 2022

Paragrafer: 10-22

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 04 mars 2022

Datum för nedtagande: 25 mars 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-f9f5ec004f234066603 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: