Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 20-23 från socialnämndens individutskotts sammanträde den 24 mars är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 mars 2022

Paragrafer: 20-23

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 mars 2022

Datum för nedtagande: 14 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: