Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 mars 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 mars 2022

Paragrafer: 7-9

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 mars 2022

Datum för nedtagande: 18 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-e4629eff65804127273 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: