Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokollsparagraf 40-54 och 56-66 från kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 mars 2022

Paragrafer: 40-54 och 56-66

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 mars 2022

Datum för nedtagande: 19 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-f6e06f70b4f94126391 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: