Protokollsparagraf 67-89 från kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 05 april 2022

Paragrafer: 67-89

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 08 april 2022

Datum för nedtagande: 29 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-0dd71ae3daa04176725 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: