Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 april 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 07 april 2022

Paragrafer: 27-30

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 12 april 2022

Datum för nedtagande: 03 maj 2022

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-d47429160dbe3893474-c1fc55a5f83f4183113 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: