Sammanträdesprotokoll från Valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde den 19 april 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 april 2022

Paragrafer: 1-3

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 19 april 2022

Datum för nedtagande: 10 maj 2022

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-d367e3f6a7144183623-f79e7e59bead4183624-df30921330e34204230 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: