Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: omedelbart justerade paragrafer

Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 april 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2022

Paragrafer: 31, 34

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 27 april 2022

Datum för nedtagande: 18 maj 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-d47429160dbe3893474-dac30a15f7254228276-d75bc4f0cfe94228277 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: