Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden: omedelbart justerad paragraf

Paragraf 11 från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 april 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2022

Paragrafer: 11

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 27 april 2022

Datum för nedtagande: 18 maj 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-498602c4ccb84227777-a3f06fdb1c184227780 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: