Sammanträdesprotokoll från socialnämnden; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 17-21 från socialnämndens sammanträde den 28 april 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 april 2022

Paragrafer: 17-21

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 april 2022

Datum för nedtagande: 19 maj 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: