Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 40, 42, 45, 46, 50, 51 från socialnämndens individutskotts sammanträde den 28 april 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 april 2022

Paragrafer: 40, 42, 45, 46, 50, 51

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 april 2022

Datum för nedtagande: 19 maj 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: