Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 april 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 april 2022

Paragrafer: 15-16, 22-23

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 02 maj 2022

Datum för nedtagande: 23 maj 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad:

Publicerad: