Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 25 mars 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 mars 2022

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 03 maj 2022

Datum för nedtagande: 24 maj 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: https://www.alvokust.se/page.php?kat=8 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: