Sammanträdesprotokoll från arvodesberedningen

Protokoll från arvodesberedningens sammanträde den 10 maj 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 maj 2022

Paragrafer: 1

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 13 maj 2022

Datum för nedtagande: 03 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: