Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: omedelbart justerade paragrafer

Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 maj 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 maj 2022

Paragrafer: 53

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 18 maj 2022

Datum för nedtagande: 08 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-d47429160dbe3893474 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: