Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 maj 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 maj 2022

Paragrafer: 49-52, 54-61

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 maj 2022

Datum för nedtagande: 13 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-d47429160dbe3893474-af20b3bf1b314300473 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: