Kungörelse: Sammanträde med kommunfullmäktige

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 2 juni 2022 kl 19.15, för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad under "protokoll och kallelser" på kommunens hemsida.

Sammaträdet äger rum i stora salen, på Nimubus samt direktsänds på Youtube.

Sammanträdesdatum: 02 juni 2022

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: