Omedelbart justerade paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 maj 2022

Paragrafer: 109-111, 113-114, 116, 118-120

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 25 maj 2022

Datum för nedtagande: 15 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-fec21966ba684327127-779aea09d6f74327129 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: