Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 maj 2022

Paragrafer: 106-108, 112, 115, 117, 121-136

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 maj 2022

Datum för nedtagande: 20 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-fec21966ba684327127 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: