Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott

Protokoll från kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott den 10 maj 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 maj 2022

Paragrafer: 2

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 02 juni 2022

Datum för nedtagande: 23 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: